Fanny 1vFanny 2vFanny 2vFanny 4vFanny 8v
Fannyansikte6v_1Fanny 5vFanny 8vFanny 14vFannys första utställning 6 m BIR
Fannys första utställning 6 m BIRFanny BIR Högbobruk 7mBIM & BIR Erik & Fanny HögbobrukFanny CERT nr 1 endasst 9 månader gammal 17maj-08Fanny 9m
Utstallning Österbybruk 2009Fanny BIM, Cert nr 2 AvestaMyDog 2010Fanny BIR, Cert, Championat  mars 2010Fanny Vendel 3:BT
Fanny BIR, Cert, Championat  mars 2010